Busdienst + buurtbus

Het buurtbusconcept betekent voor zomertoeristen een geïntegreerd milieuvriendelijk verkeerssysteem. Het concept probeert verkeerslijnen van openbaar vervoer met buurtbussen, kabelbanen, trekkertochten en andere bijzondere vormen van openbaar vervoer aan elkaar te knopen en daarmee een nieuwe kwaliteit voor mobiliteit voor de toerismeregio’s te scheppen (Lungau, Murau, Nockberge und Sölk). Het project is in werking sinds 1989 en werd al met meerdere milieuprijzen beloond.

Back to Top